28.8.1838

Afsender

NN

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den bog, hvori notitsen er gengivet.

Resumé

Handelstidenden rapporterer, at Thorvaldsen er rejst fra Italien på vej til København.

Dokument

[...]
Fregatten RotaI, med Etatsraad Thorvaldsen ombordII, er d. 9de dennesIII med føjelig Vind og i det skjønneste Vejr afsejlet fra Livorno.
[...]

Generel kommentar

Dette er en avisnotits, der er skrevet af fra Barfod, op. cit. Den blev oprindelig trykt i Handelstidenden, nr. 72, 28.8.1838.

Thiele

Jf. Thiele III, p. 612.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. det danske krigsskib Rota, som den danske stat havde stillet til rådighed for transport af Thorvaldsens værker fra Rom til København.
    Se mere herom i Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1838.

  2. Det var – i 1830erne og tidligere – en længe imødeset nyhed, at Thorvaldsen omsider begav sig på “hjem”rejsen fra Rom til København.
    Se fx emneordet Aflyste rejser til Danmark.

  3. Dvs. 9.8.1838. Denne avisnotits dokumenterer afrejsedatoen fra Livorno.

Sidst opdateret 24.10.2016