28.8.1838

Sender

NN

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af den bog, hvori notitsen er gengivet.

Abstract

Handelstidenden reports that Thorvaldsen has left Italy on his way back to Copenhagen.

Document

[...]
Fregatten RotaI, med Etatsraad Thorvaldsen ombordII, er d. 9de dennesIII med føjelig Vind og i det skjønneste Vejr afsejlet fra Livorno.
[...]

General Comment

Dette er en avisnotits, der er skrevet af fra Barfod, op. cit. Den blev oprindelig trykt i Handelstidenden, nr. 72, 28.8.1838.

Thiele

Jf. Thiele III, p. 612.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. det danske krigsskib Rota, som den danske stat havde stillet til rådighed for transport af Thorvaldsens værker fra Rom til København.
    Se mere herom i Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1838.

  2. Det var – i 1830erne og tidligere – en længe imødeset nyhed, at Thorvaldsen omsider begav sig på “hjem”rejsen fra Rom til København.
    Se fx emneordet Aflyste rejser til Danmark.

  3. Dvs. 9.8.1838. Denne avisnotits dokumenterer afrejsedatoen fra Livorno.

Last updated 24.10.2016