The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7588 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende [+]

Sender’s Location

Århus

24.8.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

‒ Endelig har Thorwaldsen ‒ skrives der fra Rom ‒ besluttet sig til at reise til Danmark, og er til den Ende afreist fra Rom Natten imellem den 5te og 6te ds. for i Civitavecchia at indskibe sig paa en Dampbaad til Livorno, hvor den kgl. danske Fregat Rota ligger for at føre ham til Khvn. Efter Forlydende har Hs. M. Kongen af Danmark stillet Fregatten gandske til hans Desposition, samt befalet, at den verdensberømte Kunstner skal modtages med al militair Æresbeviisning. I Rom havde han frabedt sig enhver Afskedsfest. Han ledsages af den danske Maler Blunck og Billedhuggeren Matthiae fra Berlin.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Aarhus Stifts-Tidende, No. 138.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Aarhus Stifts-Tidende 24.8.
Subjects
Journey to Denmark, August-September 1838
Persons
Ditlev Blunck · Wilhelm Matthiä · Bertel Thorvaldsen
Last updated 09.04.2015 Print