The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7587 of 10247
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Sender’s Location

København

22.8.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

‒ Rom den 7de August. I Søndags efter Midnat er Thorvaldsen afreist herfra over Civita-vecchia til Livorno, hvor et dansk Krigsskib ligger beredt til at føre ham til Kjøbenhavn. Flere af hans Landsmænd have ledsaget ham, og to yngre Konstnere, Blunck og Mathiä, giøre Reisen med ham til Dannemark. Den udmærkede Konstner tænker snart igjen at være i Rom, man siger endnu før Vinteren begynder, som han i sin fremrykkede Alder frygter for at tilbringe i det nordlige Clima. (Allg. Zeit.)

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 12te Aarg. No. 230.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Kjøbenhavnsposten 22.8.
Subjects
Journey to Denmark, August-September 1838
Persons
Ditlev Blunck · Wilhelm Matthiä · Bertel Thorvaldsen
Last updated 12.03.2015 Print