No. 7646 af 10318
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Afsendersted

København

22.8.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

‒ Rom den 7de August. I Søndags efter Midnat er Thorvaldsen afreist herfra over Civita-vecchia til Livorno, hvor et dansk Krigsskib ligger beredt til at føre ham til Kjøbenhavn. Flere af hans Landsmænd have ledsaget ham, og to yngre Konstnere, Blunck og Mathiä, giøre Reisen med ham til Dannemark. Den udmærkede Konstner tænker snart igjen at være i Rom, man siger endnu før Vinteren begynder, som han i sin fremrykkede Alder frygter for at tilbringe i det nordlige Clima. (Allg. Zeit.)

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 12te Aarg. No. 230.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Kjøbenhavnsposten 22.8.
Emneord
Rejsen til Danmark, august-september 1838
Personer
Ditlev Blunck · Wilhelm Matthiä · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 12.03.2015 Print