The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8530 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

31.8.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Efter Aftale med DHrr Etatsraad Mundt og Justitsraad Münter indbydes DHrr:

Professor Hetsch møder Hetsch.
Capitain Sibbern
Grosserer Lund og møder
Theatermaler T. Lund møder
tilligemed Bygnings-Inspecteur Bindesbøll

at møde i BygningsCommissionen for Thorvaldsens Museum i Morgen (Tirsdag) Formiddag Kl. 10

Mødet holdes som sædvanligt i Finantsdeputationens Locale.

d. 31 August 1840

Collin

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,55
Persons
Gottlieb Bindesbøll · G.F. Hetsch · J.H. Lund · Troels Lund · Gottlieb Nicolai Sibbern
Last updated 18.07.2011 Print