The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8529 of 10246
Sender Date Recipient
Københavns Magistrat [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Magistratens laksegl.

31.8.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til Den i Overeensstemmelse med allerhøieste Resolution af 13 Novber 1839 nedsatte Bygningscommission for det Thorwaldsenske Museum.

Tilskrift: Til Den i Overeensstemmelse med allerhøieste Resolution af 13 Novb f. A nedsatte Bygningscommission for det Thorvaldsenske Museum.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Af Protocollen, som indeholder den i Samling af Communalbestyrelsen med committeen for Thorwaldsens Museum under 29 f: M tagne Beslutning betræffende Bygnings Arbeidet ved dette Museum; undlade vi ej herved at meddeele den ærede Commission en verificeret Udskrivt med Tilhørende: at Stadens Borgerrepræsentantere og bemeldte Committee under Dags Dato er meddeelt saadan Udskrivt samt at Theatermaler T. Lund ligeledes under Dags Dato herfra er communiceret at han er udnævnt til bygningskyndigt Medlem af Commissionen.

Kjøbenhavns Raadstue d. 31 August 1840.

Kierulff

Schäffer Bentley

Riis-Lowson

Dahl Driefer

/J. Thomsen Fuldmægtig

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,54
Subjects
The cessation of the construction of Thorvaldsens Museum, August 1840
Last updated 09.07.2019 Print