Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8529 af 10246
Afsender Dato Modtager
Københavns Magistrat [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Magistratens laksegl.

31.8.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Den i Overeensstemmelse med allerhøieste Resolution af 13 Novber 1839 nedsatte Bygningscommission for det Thorwaldsenske Museum.

Tilskrift: Til Den i Overeensstemmelse med allerhøieste Resolution af 13 Novb f. A nedsatte Bygningscommission for det Thorvaldsenske Museum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Af Protocollen, som indeholder den i Samling af Communalbestyrelsen med committeen for Thorwaldsens Museum under 29 f: M tagne Beslutning betræffende Bygnings Arbeidet ved dette Museum; undlade vi ej herved at meddeele den ærede Commission en verificeret Udskrivt med Tilhørende: at Stadens Borgerrepræsentantere og bemeldte Committee under Dags Dato er meddeelt saadan Udskrivt samt at Theatermaler T. Lund ligeledes under Dags Dato herfra er communiceret at han er udnævnt til bygningskyndigt Medlem af Commissionen.

Kjøbenhavns Raadstue d. 31 August 1840.

Kierulff

Schäffer Bentley

Riis-Lowson

Dahl Driefer

/J. Thomsen Fuldmægtig

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,54
Emneord
Standsningen af byggeriet af Thorvaldsens Museum, august 1840
Sidst opdateret 09.07.2019 Print