The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8531 of 10246
Sender Date Recipient
Theodor Münter [+]

Sender’s Location

Antagelig København

31.8.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne Hr Conferenceraad Deputeret Collin Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand

Tilskrift: Høivelbaarne Hr Conferenceraad Collin Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Deres Høivelbaarenhed!

I Raadstuen har jeg strax efter min Samtale med Dem afhandlet det Fornødne med Etatsraad Mundt, der allerede havde sendt Dem et Svar i Deres Gaard. Forat der imidlertid nu ikke skal møde nogen Irring, er det efter Aftale med ham, at jeg giver mig den Ære at meddeele Dem Underretning om, at han og jeg, hvis vi ikke faae Afbud, ere hindrede at give Møde paa sædvanligt Sted i Finantsdeputationens Locale Kl: 10 imorgen Formiddag. Hvis altsaa ingen Hindringer indtræde for Deres Høivelbaarenhed og De vilde have den Godhed at tilsige de øvrige Medlemmer (: Troels Lund boer paa Østergade, hvor Statsminister Malling i mange Aar havde Bopæl :) saa vil den forønskede Samling kunde afholdes. Det er vel nødvendigt, at Bindesbøll tillige tilsiges!

allerærbødigst

Mandagen d. 31 Aug. 1840.

Münter

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,55a
Last updated 18.07.2011 Print