The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8375 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

24.3.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Gottlieb Bindesbøll [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

d 24 Marts 1840

Angaaende vedlagte Skrivelse fra Capit. Sibbern af Dags Dato anmodes

Hr. Bygnings Inspecteur Bindesbøll
og Hr Kapitain Schaper

snarest muligt at afgive Deres Betænkning forinden Skrivelsen forelægges Commissionen.

Ærbødigst
Collin

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,21b
Last updated 15.07.2011 Print