Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8375 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

24.3.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Gottlieb Bindesbøll [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

d 24 Marts 1840

Angaaende vedlagte Skrivelse fra Capit. Sibbern af Dags Dato anmodes

Hr. Bygnings Inspecteur Bindesbøll
og Hr Kapitain Schaper

snarest muligt at afgive Deres Betænkning forinden Skrivelsen forelægges Commissionen.

Ærbødigst
Collin

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,21b
Sidst opdateret 15.07.2011 Print