24.3.1840

Sender

Jonas Collin

Sender’s Location

København

Recipient

Gottlieb Bindesbøll

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

d 24 Marts 1840

Angaaende vedlagte Skrivelse fra Capit. Sibbern af Dags Dato anmodes

Hr. Bygnings Inspecteur Bindesbøll
og Hr Kapitain Schaper

snarest muligt at afgive Deres Betænkning forinden Skrivelsen forelægges Commissionen.

Ærbødigst
Collin

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,21b

Last updated 15.07.2011