The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8603 of 10246
Sender Date Recipient
Christine Stampe [+]

Sender’s Location

Nysø

13.11.1840 [+]

Dating based on

Dag og måned fremgår af brevet, men ikke året. Nærmere dateringsbegrundelse er under udarbejdelse.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: ST / Hr:Justitsraad Professor / Thiele paa / Charlottenborg / Frit Kiøbenhavn.

Abstract

Christine Stampe invites Thiele to Nysø for Thorvaldsen’s birthday. She herself will come to Copenhagen before and is to stay in Thorvaldsen’s rooms at Charlottenborg. In closing, she asks Thiele to have Wilkens heat the rooms before she comes and to post a letter for her.

Nysøe de 13de
Nov

Gode Professor Thiele. Da jeg siden ikke har hørt noget fra Dem, haaber jeg vist vi haver snart den Glæde at see Dem her, skulle De imidlertid ikke kunne komme forinden, saa vil jeg blodt lade Dem vide at jeg formedels min Onkel ‘Admiral Holsten’s Guldbrølup absolut maae til Byen og da dette er den 17de reiser jeg fra Byen, den 17de om Aftenen, for at være her hiemme de 18de. Skulle De og Høien, have løst at reise med mig saa har jeg god Plads til Dem, men har De bestemt at tage tidligere herud, saa er det meget bedere, her er nok at tage imod Dem, og det er netop rart at Thorvaldsen har Sælskab medens jeg er i Byen, jeg har intet hørt om Høien, Dog kan han, saa venter jeg sikkert han kommer og han skal, eller De skal, ikke frygte for besværlighederne af at reise om Natten, Thi Vognen er magelig, og de kan jo tage hver sin Pude i Vognen, saa sover De nok; – paa Mandag morgen de 16de kommer jeg til Byen, og da jeg ingen Loschie haver, saa har Conferensraaden tilladt mig at benytte hans Værelse paa de par Dage, jeg er inde, er de saa god at bede Wilkens Tienner at have lidt Varme i Stuen til mig Mandag Morgen. Da jeg tænker at reise paa Søndag Aften og være paa Charlottenborg Kl: 6 à 7. De unskylder vist ogsaa at jeg beder Dem, faae Wilkens til at besørge inlagte Brev saa snart muligt, da han kiender samme Person, og jeg, her ikke [er] vis paa, om Adressen er ganske rigtig;
hvad vi i all Tarvelighed have bestemt at more Thorvaldsen med, kan vi tale nærmere om i Byen, hvor jeg haaber at see Dem lev nu væl og unskyld, deres forbintlige
Chr. Stampe

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NBD, 2. rk.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
On Letters and Writing · Nysø · Social Life in Denmark · Thorvaldsen's Birthday 19.11.
Persons
N.L. Høyen · Bertel Thorvaldsen · C.F. Wilckens
Last updated 29.04.2020 Print