13.11.1840

Sender

Christine Stampe

Sender’s Location

Nysø

Recipient

Just Mathias Thiele

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: ST / Hr:Justitsraad Professor / Thiele paa / Charlottenborg / Frit Kiøbenhavn.

Dating based on

Dag og måned fremgår af brevet, men ikke året. Nærmere dateringsbegrundelse er under udarbejdelse.

Abstract

Christine Stampe invites Thiele to Nysø for Thorvaldsen’s birthday. She herself will come to Copenhagen before and is to stay in Thorvaldsen’s rooms at Charlottenborg. In closing, she asks Thiele to have Wilkens heat the rooms before she comes and to post a letter for her.

Document

Nysøe de 13de
Nov

Gode Professor Thiele. Da jeg siden ikke har hørt noget fra Dem, haaber jeg vist vi haver snart den Glæde at see Dem her, skulle De imidlertid ikke kunne komme forinden, saa vil jeg blodt lade Dem vide at jeg formedels min Onkel ‘Admiral Holsten’sI Guldbrølup absolut maae til Byen og da dette er den 17de reiser jeg fra Byen, den 17de om Aftenen, for at være her hiemme de 18deII. Skulle De og Høien, have løst at reise med mig saa har jeg god Plads til Dem, men har De bestemt at tage tidligere herud, saa er det meget bedere, her er nok at tage imod Dem, og det er netop rart at Thorvaldsen har Sælskab medens jeg er i Byen, jeg har intet hørt om HøienIII, Dog kan han, saa venter jeg sikkert han kommer og han skal, eller De skal, ikke frygte for besværlighederne af at reise om Natten, Thi Vognen er magelig, og de kan jo tage hver sin Pude i Vognen, saa sover De nok; – paa Mandag morgen de 16de kommer jeg til Byen, og da jeg ingen LoschieIV haver, saa har ConferensraadenV tilladt mig at benytte hans VærelseVI paa de par Dage, jeg er inde, er de saa god at bede WilkensVII TiennerVIII at have lidt Varme i Stuen til mig Mandag Morgen. Da jeg tænker at reise paa Søndag Aften og være paa Charlottenborg Kl: 6 à 7. De unskylder vist ogsaa at jeg beder Dem, faae Wilkens til at besørge inlagte BrevIX saa snart muligt, da han kiender samme PersonX, og jeg, her ikke [er] vis paa, om Adressen er ganske rigtig;
hvad vi i all Tarvelighed have bestemt at more Thorvaldsen medXI, kan vi tale nærmere om i Byen, hvor jeg haaber at see Dem lev nu væl og unskyld, deres forbintlige
Chr. Stampe

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NBD, 2. rk.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Denne onkel til Christine Stampe er endnu uidentificeret.

 2. Christine Stampe ønskede formentlig at være på Nysø i god tid for at fejre Thorvaldsens fødselsdag 19.11.1840.

 3. Den danske kunsthistoriker N.L. Høyen.

 4. Dvs. Logie.

 5. Dvs. Thorvaldsen, se hertil listen over Thorvaldsens udnævnelser.

 6. Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg Slot aka Kunstakademiet, hvor han boede under Danmarksopholdet 1819-1820 og igen 1838-1844, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

 7. Thorvaldsens kammertjener, C.F. Wilckens.

 8. Dvs. Tjener.

 9. Det var ikke usædvanligt i samtidens brevkultur at få andre til at besørge sine breve, se hertil referenceartiklen omhandlende brevkultur.

 10. Det vides ikke, hvem Christine Stampe har skrevet til.

 11. Christine Stampe var ved at arrangere festlighederne til Thorvaldsens 70 års fødselsdag den 19. november 1840. Se hertil også hendes brev af 27.10.1840.

Last updated 29.04.2020