The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8263 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Nysø

31.12.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Det Kongelige Overhoffmarchalat
Christian Ove Haxthausen [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Thorvaldsen regrets that he is unable to take part in the funeral of Frederik VI because of a bad foot. He also regrets that the same bad foot has made it impossible for him to pay tribute to Christian VIII as the new king.

[Translation]

Deres Exelence
Hr: Hofmarskal Haxthausen!

Deres ærede Skrivelse af 27’ dennes, med Tilsigelse til at følge Høisalig Kong Frederik den 6t til sit sidste Hvilested, har jeg rigtig modtaget, og beklager meget, ikke at kunne opfylde denne Pligt, formedelst en daarlig Fod som forhindrer mig tage Sko eller Støvler paa og som har hidtil modsat sig mit Ønske, at bringe vores ophøiede, elskede Konge, Christian den 8e. min allerunderdanigste Hylding; hvilken Glæde jeg er bange endnu for nogen Tid vil blive mig nægtet af samme Grund, skjøndt jeg snart kommer til Byen, NB for som jeg frygter, endnu i længere Tid at maatte holde Stuen.

Nysøe den 31’ December 1839

Deres ærbødigste
Albert Thorvaldsen

General Comment

The format of the letter is a conjecture until the original can be consulted.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, fot. br.1955/131
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis Christine Stampe [+]

Comment on amanuensis

Formentlig er der tale om Christine Stampe.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Rigmor Stampe (ed): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 51, 55.

Subjects
Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsen's Belated Homage to Christian 8. · Thorvaldsen's Health
Persons
Christian 8. · Frederik 6. · Christian Ove Haxthausen
Last updated 08.07.2019 Print