The Thorvaldsens Museum Archives

Back to H

Christian Ove Haxthausen

Denne biografi er under udarbejdelse

Christian Ove Haxthausen var herre til Tienhausen i Westfalen. På baggrund af en flot militærkarriere blev Haxthausen i 1826 ansat ved Frederik 6.s hof som hofmarskal og siden ordensskatmester.

1783 Sekondløjtnant
1791 Premierløjtnant
1796 Stabskaptajn
1803 Kompagnichef
1809 Major, underfører ved Drabantgarden
1810 Kammerherre
1816 Oberstløjtnant
1826 Oberst, hofmarskal
1828 Generalmajor, kommandør af Dannebrog
1834 Ordensskatmester
1836 Storkors
1838 Hofbestyrelsen
1840 Overhofmarskal, ordensmarskal

Da Haxthausen den 18. september 1842 ville begive sig fra sine aftrædelsesværelser på Christiansborg Slot ad den forholdsvis mørke stentrappe, der førte til dettes hovedport, snublede han og faldt forover, hvorved han fik en betydelig læsion i hovedet, så at han døde den efterfølgende nat. Han var ugift og den sidste greve Haxthausen.

Last updated 17.06.2016

Christian_Ove_Haxthausen_beskaaret

Christian Ove Haxthausen

1777-1842 Danish Count, major general, lord chamberlain
From Thorvaldsen1 Doc.

Mentioned in3 Doc.