Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8263 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Nysø

31.12.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Det Kongelige Overhoffmarchalat
Christian Ove Haxthausen
[+]

Modtagersted

København

Resumé

Thorvaldsen beklager, at han ikke kan deltage i Frederik 6.s begravelse på grund af en dårlig fod. Han beklager samtidigt, at han ikke har kunnet hylde Christian 8. som ny konge på grund af selvsamme dårlige fod.

[Translation]

Deres Exelence
Hr: Hofmarskal Haxthausen!

Deres ærede Skrivelse af 27’ dennes, med Tilsigelse til at følge Høisalig Kong Frederik den 6t til sit sidste Hvilested, har jeg rigtig modtaget, og beklager meget, ikke at kunne opfylde denne Pligt, formedelst en daarlig Fod som forhindrer mig tage Sko eller Støvler paa og som har hidtil modsat sig mit Ønske, at bringe vores ophøiede, elskede Konge, Christian den 8e. min allerunderdanigste Hylding; hvilken Glæde jeg er bange endnu for nogen Tid vil blive mig nægtet af samme Grund, skjøndt jeg snart kommer til Byen, NB for som jeg frygter, endnu i længere Tid at maatte holde Stuen.

Nysøe den 31’ December 1839

Deres ærbødigste
Albert Thorvaldsen

Generel kommentar

Opsætningen af brevet er foreløbigt et skøn, indtil originalen er konsulteret.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, fot. br.1955/131
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist Christine Stampe [+]

Koncipistkommentar

Formentlig er der tale om Christine Stampe.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Rigmor Stampe (ed): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 51, 55.

Emneord
Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsens forsinkede hyldning af Christian 8. · Thorvaldsens helbred
Personer
Christian 8. · Frederik 6. · Christian Ove Haxthausen
Sidst opdateret 08.07.2019 Print