31.12.1839

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Nysø

Modtager

Det Kongelige Overhoffmarchalat, Christian Ove Haxthausen

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen beklager, at han ikke kan deltage i Frederik 6.s begravelse på grund af en dårlig fod. Han beklager samtidigt, at han ikke har kunnet hylde Christian 8. som ny konge på grund af selvsamme dårlige fod.

Dokument

Deres Exelence
Hr: Hofmarskal HaxthausenI!

Deres ærede SkrivelseII af 27’ dennes, med Tilsigelse til at følge Høisalig Kong Frederik den 6tIII til sit sidste HvilestedIV, har jeg rigtig modtaget, og beklager meget, ikke at kunne opfylde denne Pligt, formedelst en daarlig FodV som forhindrer mig tage Sko eller Støvler paa og som har hidtil modsat sig mit Ønske, at bringe vores ophøiede, elskede Konge, Christian den 8eVI. min allerunderdanigste Hylding;VII hvilken Glæde jeg er bange endnu for nogen TidVIII vil blive mig nægtet af samme Grund, skjøndt jeg snart kommer til ByenIX, NB for som jeg frygter, endnu i længere Tid at maatte holde Stuen.

Nysøe den 31’ December 1839

Deres ærbødigste
Albert Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Your Excellency,
Lord Chamberlain Haxthausen,

Your favour of the 27th this month with summons to see the late lamented King Frederik 6th to his last resting place I have rightly received and deeply regret not to be able to perform this duty because of a bad foot, which prevents me from putting on shoes or boots, and which so far has opposed my wish to pay my most humble homage to our praised and beloved King Christian 8th; this joy I am afraid will be denied to me of the same reason for some time, although I shall soon come to town, NB as I fear to have to stay inside for still more time.

Nysoe, December 31st 1839

Yours faithfully,
Albert Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Opsætningen af brevet er foreløbigt et skøn, indtil originalen er konsulteret.

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Koncipist

Christine Stampe

Koncipistkommentar

Formentlig er der tale om Christine Stampe.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, fot. br.1955/131

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Den danske greve, generalmajor, hofmarskal og ordensskatmester Christian Ove Haxthausen.

  2. Selve brevet eksisterer ikke længere, men konvolutten med en udskrift er bevaret.

  3. Den danske kong Frederik 6., der var død den 3.12.1839.

  4. Frederik 6. blev gravsat den 16.1.1840 i Roskilde Domkirke.

  5. Ifølge Christine Stampe havde Thorvaldsen “stødt Neglen af ved en Biælke paa Skibet”, jf. Stampe, op. cit., p. 51.

  6. Den danske kong Christian 8.

  7. Hyldning eller hylding er en akt, hvor undersåtterne, enten med et hyldingsbrev eller mundtligt, hylder og anerkender den nye konge og sværger ham troskab.

  8. Thorvaldsen hyldede Christian 8. den 18.1.1840.

  9. Thorvaldsen kom til København den 11.1.1840 efter et ophold på Nysø.

Sidst opdateret 08.07.2019