Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8321 af 10318
Afsender Dato Modtager
Det Kongelige Overhoffmarchalat [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Sort ovalt laksegl med våbenskjold omkranset elefantorden. Langs seglets kant ses teksten “KONGEL OVERHOFFMARCHALAT SEIGL”.

27.12.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af udskriften. Da Thorvaldsen tituleres “Storkors af Danebroge”, er kuverten tidligst fra 18.11.1839, hvor han blev udnævnt Storkorsridder. Der er hermed sandsynligvis tale om en kuvert til et brev af 27.12.1839, da Thorvaldsen nævner denne dato i sit svarbrev af 31.12.1839 til Det Kongelige Overhoffmarchalat.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskriften er det eneste bevarede. Se derfor hertil brevteksten og den generelle kommentar.

Resumé

En konvolut med en udskrift stilet til Thorvaldsen. Selve brevet, hvori Thorvaldsen indbydes til at deltage i Frederik 6.s begravelse, mangler.

Se original

Høivelbaarne,
Hrr Conferentsraad Thorwaldsen
Directeur og Professor ved det Kongelige
Academie for de skjønne Konster.
Storkors af Danebroge, Danebrogsmand
pp pp pp

[Desuden skrevet med blyant af Thorvaldsen selv:]
Prof Palmsted
i Gothenborg
Dansk
7 8 9 10 11 12

[samt med blæk (efterfølgende udstreget):]
Berthel

Generel kommentar

Af brevet er kun kuverten og dermed også kun udskriften bevaret. Udskriften gengives derfor i brevtekstfeltet. Kun lakseglet afslører, at det er en udskrift fra Overhofmarskallatet. Brevet var sandsynligvis en invitation til at deltage i Frederik 6.s begravelse, jf. Thorvaldsens svar af 31.12.1839 til Overhofmarskallatet.

Arkivplacering
m35 III, nr. 20
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Invitationer til Thorvaldsen, i Danmark · Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsens forsinkede hyldning af Christian 8.
Personer
Kunstakademiet, København
Sidst opdateret 17.06.2016 Print