The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8259 of 10246
Sender Date Recipient
Det Kongelige Overhoffmarchalat [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Sort ovalt laksegl med våbenskjold omkranset elefantorden. Langs seglets kant ses teksten “KONGEL OVERHOFFMARCHALAT SEIGL”.

27.12.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af udskriften. Da Thorvaldsen tituleres “Storkors af Danebroge”, er kuverten tidligst fra 18.11.1839, hvor han blev udnævnt Storkorsridder. Der er hermed sandsynligvis tale om en kuvert til et brev af 27.12.1839, da Thorvaldsen nævner denne dato i sit svarbrev af 31.12.1839 til Det Kongelige Overhoffmarchalat.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskriften er det eneste bevarede. Se derfor hertil brevteksten og den generelle kommentar.

Abstract

An envelope addressed to Thorvaldsen. The letter itself, in which Thorvaldsen is invited to attend King Frederik VI’s funeral, is missing.

See Original

Høivelbaarne,
Hrr Conferentsraad Thorwaldsen
Directeur og Professor ved det Kongelige
Academie for de skjønne Konster.
Storkors af Danebroge, Danebrogsmand
pp pp pp

[Desuden skrevet med blyant af Thorvaldsen selv:]
Prof Palmsted
i Gothenborg
Dansk
7 8 9 10 11 12

[samt med blæk (efterfølgende udstreget):]
Berthel

General Comment

Af brevet er kun kuverten og dermed også kun udskriften bevaret. Udskriften gengives derfor i brevtekstfeltet. Kun lakseglet afslører, at det er en udskrift fra Overhofmarskallatet. Brevet var sandsynligvis en invitation til at deltage i Frederik 6.s begravelse, jf. Thorvaldsens svar af 31.12.1839 til Overhofmarskallatet.

Archival Reference
m35 III, nr. 20
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Invitations for Thorvaldsen, in Denmark · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsen's Belated Homage to Christian 8.
Persons
Kunstakademiet, København
Last updated 17.06.2016 Print