The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10052 of 10246
Sender Date Recipient
H.C. Andersen Juni 1847 [1951] [+]

Dating based on

Dateringen følger den citerede udgave af H.C. Andersen: Mit Livs Eventyr, op. cit.

Omnes
Abstract

H.C. Andersen has visited Sydney Morgan and seen a drawing by Thorvaldsen of the reliefs Day and Night, cf. A370 and A369.

[…] Grev Reventlow førte mig til Lady Morgan ; […] Hun beboede et Huus med smaa brogede Værelser, fulde af Rococo, Alt havde et fransk Anstrøg, og især den gamle Dame, hun var Liv og Munterhed, talte Fransk, var selv ganske Fransk og uhyre sminket; […] paa Væggen hang en Haandtegning af Thorvaldsen, det var ”Natten og Dagen”, som vi have dem i Basrelief, og som hun i Rom havde faaet af ham. […]

General Comment

Citeret efter H.C. Andersen (H. Topsøe-Jensen (red.)): Mit Livs Eventyr, København 1951, bd. II, p. 32. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Lost Works by Thorvaldsen · Drawing from Works of Art · Drawings, Allegories
Persons
Sydney Morgan · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 01.04.2020 Print