Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10052 af 10246
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen Juni 1847 [1951] [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen følger den citerede udgave af H.C. Andersen: Mit Livs Eventyr, op. cit.

Omnes
Resumé

H.C. Andersen har besøgt Sydney Morgan og i hendes lejlighed set en tegning udført af Thorvaldsen forestillende reliefferne Dagen og Natten, jf. A370 og A369.

[…] Grev Reventlow førte mig til Lady Morgan ; […] Hun beboede et Huus med smaa brogede Værelser, fulde af Rococo, Alt havde et fransk Anstrøg, og især den gamle Dame, hun var Liv og Munterhed, talte Fransk, var selv ganske Fransk og uhyre sminket; […] paa Væggen hang en Haandtegning af Thorvaldsen, det var ”Natten og Dagen”, som vi have dem i Basrelief, og som hun i Rom havde faaet af ham. […]

Generel kommentar

Citeret efter H.C. Andersen (H. Topsøe-Jensen (red.)): Mit Livs Eventyr, København 1951, bd. II, p. 32. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Forsvundne værker af Thorvaldsen · Tegning efter kunstværker · Tegninger, allegorier
Personer
Sydney Morgan · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 01.04.2020 Print