The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10051 of 10246
Sender Date Recipient
Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Sender’s Location

København

27.5.1847 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

NN [+]

Information on recipient

Ingen udskrift, da der er tale om et koncept.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Hans Majestæt Kongen har, ved allerhøieste Resolution af 1ste d.M., meddeelt ved Skrivelse fra Finantsministeren, Hans Excellence Grev Moltke, af 5te næstefter, bifaldt, at der udbetales til Thorvaldsens Boe 2400 Rbd. som Honorar for Thorvaldsens Model til Christian den 4des Statue og til Basrelieferne paa Mausoleet, imod at Executorene indsende en Erklæring om, at alt Mellemværende mellem bemeldte Boe og den Kgl. Kasse dermed er afgiorte.

I Henhold til denne allernaadigste Resolution, erklære vi herved at alt Mellemværende mellem den Kongelige Kasse og Thorvaldsens Boe ved Udbetaling af ovennævnte Sum 2400 Rbd. er afgiort, saa at Boet derefter ikke har noget videre Krav paa den Kongelige Kasse.

d. 27 Mai 1847

C. Th. Cl. Sch. B. L.

General Comment

Brevet er konciperet af J.F. Schouw.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 309
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 28.06.2016 Print