The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Juni 1847 [1951]

Dvs. den danske greve og gesandt i London Frederik [Frits] Reventlow (1791-1851).

Last updated 20.02.2019