Juni 1847 [1951]

Sender

H.C. Andersen

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen følger den citerede udgave af H.C. Andersen: Mit Livs Eventyr, op. cit.

Abstract

H.C. Andersen har besøgt Sydney Morgan og i hendes lejlighed set en tegning udført af Thorvaldsen forestillende reliefferne Dagen og Natten, jf. A370 og A369.

Document

[…] Grev ReventlowI førte mig til Lady MorganII ; […] Hun beboede et Huus med smaa brogede Værelser, fulde af Rococo, Alt havde et fransk Anstrøg, og især den gamle Dame, hun var Liv og Munterhed, talte Fransk, var selv ganske Fransk og uhyre sminket; […] paa Væggen hang en HaandtegningIII af Thorvaldsen, det var ”Natten og Dagen”, som vi have dem i BasreliefIV, og som hun i Rom havde faaet af hamV. […]

General Comment

Citeret efter H.C. Andersen (H. Topsøe-Jensen (red.)): Mit Livs Eventyr, København 1951, bd. II, p. 32. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A369 Natten, Tidligst juni 1815 - Senest august 1815, inv.nr. A369
A370 Dagen, Antagelig 1815, inv.nr. A370

Commentaries

  1. Dvs. den danske greve og gesandt i London Frederik [Frits] Reventlow (1791-1851).

  2. Dvs. den irske forfatter Sydney Morgan.

  3. Denne påstand kan p.t. ikke dokumenteres, da Thorvaldsen opholdt sig Danmark under forfatterens besøg i Rom december 1819 – april 1820, jf. hendes biografi. Det fremgår da heller ikke, at Andersens første omtale af besøget, dvs. dagbogen fra opholdet i London, at hun havde fået den personligt af Thorvaldsen i Rom.

  4. Dvs. Thorvaldsens allerede i samtiden meget berømte relieffer Dagen og Natten, jf. A370 og A369.

  5. Denne påstand kan p.t. ikke dokumenteres, da Thorvaldsen opholdt sig Danmark under forfatterens besøg i Rom december 1819 – april 1820, jf. hendes biografi. Det fremgår da heller ikke, at Andersens første omtale af besøget, dvs. dagbogen fra opholdet i London, at hun havde fået den personligt af Thorvaldsen i Rom.

Last updated 01.04.2020