The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 446 of 10246
Sender Date Recipient
Directionen for Fattigvæsenet [+]

Sender’s Location

København

16.5.1805 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Vartov Hospital [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / Den specielle Direction / For Vartou. –
Udskrift: Til / Den specielle Direction for Wartou

Abstract

The poor-law authorities in Copenhagen admit Gotskalk Thorvaldsen to Vartov Hospital.

See Original

Pro Memoria!

Directionen har i dens almindelige Forsamling den 13de dennes antaget følgende Personer til Indlæggelse i Vartou:
A. paa de tvende ledige Mandfolk Pladse.
– Jacob Mehl af 5te Hoved-District 68 Aar gl.
Gotschalck Torwaldsen af 10de Hoved-District 65 Aar gl.
med sædvanlige Ugepenge.

[…]

Dette meldes saaledes til behagelig Underretning og Foranstaltning. –

Kiøbenhavn den 16deMaj 1805. –
Paa Fattigvæsenets Directions Vegne. –

Mallling Bang [XX]chlegel Bärens
Bang O. Lund[?]


/ Møller

General Comment

Dette brev er den officielle dokumentation for Gotskalk Thorvaldsens optagelse på Vartov Hospital, se mere i referenceartiklen herom.
Kun de relevante passager er citeret her.

Archival Reference
Vartov Hospital, Indlagte lemmer, 1786-1805, VH 158, Københavns Stadsarkiv
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Gotskalk Thorvaldsen's Admission at Vartov 1805
Persons
Jens Bang · Johan Hendrich Bärens · Ove Malling · Gotskalk Thorvaldsen
Last updated 21.09.2018 Print