16.5.1805

Sender

Directionen for Fattigvæsenet

Sender’s Location

København

Recipient

Vartov Hospital

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / Den specielle Direction / For Vartou. –
Udskrift: Til / Den specielle Direction for Wartou

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The poor-law authorities in Copenhagen admit Gotskalk Thorvaldsen to Vartov Hospital.

Document

Pro MemoriaI!

Directionen har i dens almindelige Forsamling den 13de dennes antaget følgende Personer til Indlæggelse i VartouII:
A. paa de tvende ledige Mandfolk Pladse.
– Jacob Mehl af 5te Hoved-DistrictIII 68 Aar gl.
Gotschalck TorwaldsenIV af 10de Hoved-District 65 Aar gl.
med sædvanlige UgepengeV.

[…]

Dette meldes saaledes til behagelig Underretning og Foranstaltning. –

Kiøbenhavn den 16deMaj 1805. –
Paa Fattigvæsenets Directions Vegne. –

MalllingVI BangVII [XX]chlegelVIII BärensIX
BangX O. Lund[?]XI


/ MøllerXII

General Comment

Dette brev er den officielle dokumentation for Gotskalk Thorvaldsens optagelse på Vartov Hospital, se mere i referenceartiklen herom.
Kun de relevante passager er citeret her.

Archival Reference

Vartov Hospital, Indlagte lemmer, 1786-1805, VH 158, Københavns Stadsarkiv

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Latin for “in remembrance”, used to recall oneself to somebody. The expression was originally a polite introduction in letters to persons of a higher rank, often civil servants. Gradually it was also used more generally in letters to or from officials, often written in one word. The expression appears frequently in the more formal letters in the Archive.

 2. Dvs. det københavnske fattighus Vartov Hospital, der fungerede som en offentlig forsørgelsesinstitution for gamle og svagelige.

 3. Dvs. et område i København. Fattigvæsenet havde inddelt byen i 12 hoveddistrikter.

 4. Dvs. Thorvaldsens far Gotskalk Thorvaldsen.

 5. Gotskalk Thorvaldsen modtog ved sin optagelse på Vartov Hospital 3 mark i ugentlig understøttelse, se mere herom i Gotskalk Thorvaldsens indlemmelse på Vartov 1805.

 6. Dvs. den danske embedsmand Ove Malling, der 1799-1815 var 1. direktør for Københavns Fattigvæsen.

 7. Denne Bang er p.t. ikke identificeret. Signaturen er tydeligt forskellig fra Jens Bangs, der ses nedenfor.

 8. P.t. ikke identificeret.
  Muligvis den danske embedsmand, justitsråd Heinrich Friedrich Schlegel (1749-1822).

 9. Dvs. den danske embedsmand J.H. Bärens, der fra 1799 var medlem af Directionen for Københavns Fattigvæsen.

 10. Dvs. den danske læge og arkitekt Jens Bang, der også var direktør i Københavns Fattigvæsen.
  Signaturen er umiskendeligt Jens Bangs til forskel fra den anden Bang, der også står som underskriver af dette dokument, se fx 15.6.1805, hvor Jens Bang også har underskrevet.

 11. Navnet er p.t. uidentificeret. Signaturen er svært læselig.

 12. Denne Møller er p.t. ikke identificeret.

Last updated 21.09.2018