Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 446 af 10246
Afsender Dato Modtager
Directionen for Fattigvæsenet [+]

Afsendersted

København

16.5.1805 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Vartov Hospital [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / Den specielle Direction / For Vartou. –
Udskrift: Til / Den specielle Direction for Wartou

Resumé

Københavns fattigvæsen optager Gotskalk Thorvaldsen på Vartov Hospital.

Se original

Pro Memoria!

Directionen har i dens almindelige Forsamling den 13de dennes antaget følgende Personer til Indlæggelse i Vartou:
A. paa de tvende ledige Mandfolk Pladse.
– Jacob Mehl af 5te Hoved-District 68 Aar gl.
Gotschalck Torwaldsen af 10de Hoved-District 65 Aar gl.
med sædvanlige Ugepenge.

[…]

Dette meldes saaledes til behagelig Underretning og Foranstaltning. –

Kiøbenhavn den 16deMaj 1805. –
Paa Fattigvæsenets Directions Vegne. –

Mallling Bang [XX]chlegel Bärens
Bang O. Lund[?]


/ Møller

Generel kommentar

Dette brev er den officielle dokumentation for Gotskalk Thorvaldsens optagelse på Vartov Hospital, se mere i referenceartiklen herom.
Kun de relevante passager er citeret her.

Arkivplacering
Vartov Hospital, Indlagte lemmer, 1786-1805, VH 158, Københavns Stadsarkiv
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Gotskalk Thorvaldsens indlemmelse på Vartov 1805
Personer
Jens Bang · Johan Hendrich Bärens · Ove Malling · Gotskalk Thorvaldsen
Sidst opdateret 21.09.2018 Print