16.5.1805

Afsender

Directionen for Fattigvæsenet

Afsendersted

København

Modtager

Vartov Hospital

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / Den specielle Direction / For Vartou. –
Udskrift: Til / Den specielle Direction for Wartou

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Københavns fattigvæsen optager Gotskalk Thorvaldsen på Vartov Hospital.

Dokument

Pro MemoriaI!

Directionen har i dens almindelige Forsamling den 13de dennes antaget følgende Personer til Indlæggelse i VartouII:
A. paa de tvende ledige Mandfolk Pladse.
– Jacob Mehl af 5te Hoved-DistrictIII 68 Aar gl.
Gotschalck TorwaldsenIV af 10de Hoved-District 65 Aar gl.
med sædvanlige UgepengeV.

[…]

Dette meldes saaledes til behagelig Underretning og Foranstaltning. –

Kiøbenhavn den 16deMaj 1805. –
Paa Fattigvæsenets Directions Vegne. –

MalllingVI BangVII [XX]chlegelVIII BärensIX
BangX O. Lund[?]XI


/ MøllerXII

Generel kommentar

Dette brev er den officielle dokumentation for Gotskalk Thorvaldsens optagelse på Vartov Hospital, se mere i referenceartiklen herom.
Kun de relevante passager er citeret her.

Arkivplacering

Vartov Hospital, Indlagte lemmer, 1786-1805, VH 158, Københavns Stadsarkiv

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Dvs. det latinske “for at bringe sig i erindring”. Udtrykket var oprindelig en høflig indledningsformular, der blev brugt på skrivelser til personer af højere rang, ofte offentligt ansatte embedsmænd. Efterhånden betød det også mere generelt en skrivelse til, fra eller mellem embedsmænd, da oftest i dets sammenskrevne form – promemoria – se Ordbog over det danske Sprog.
  Udtrykket optræder hyppigt i de mere formelle breve i Arkivet.

 2. Dvs. det københavnske fattighus Vartov Hospital, der fungerede som en offentlig forsørgelsesinstitution for gamle og svagelige.

 3. Dvs. et område i København. Fattigvæsenet havde inddelt byen i 12 hoveddistrikter.

 4. Dvs. Thorvaldsens far Gotskalk Thorvaldsen.

 5. Gotskalk Thorvaldsen modtog ved sin optagelse på Vartov Hospital 3 mark i ugentlig understøttelse, se mere herom i Gotskalk Thorvaldsens indlemmelse på Vartov 1805.

 6. Dvs. den danske embedsmand Ove Malling, der 1799-1815 var 1. direktør for Københavns Fattigvæsen.

 7. Denne Bang er p.t. ikke identificeret. Signaturen er tydeligt forskellig fra Jens Bangs, der ses nedenfor.

 8. P.t. ikke identificeret.
  Muligvis den danske embedsmand, justitsråd Heinrich Friedrich Schlegel (1749-1822).

 9. Dvs. den danske embedsmand J.H. Bärens, der fra 1799 var medlem af Directionen for Københavns Fattigvæsen.

 10. Dvs. den danske læge og arkitekt Jens Bang, der også var direktør i Københavns Fattigvæsen.
  Signaturen er umiskendeligt Jens Bangs til forskel fra den anden Bang, der også står som underskriver af dette dokument, se fx 15.6.1805, hvor Jens Bang også har underskrevet.

 11. Navnet er p.t. uidentificeret. Signaturen er svært læselig.

 12. Denne Møller er p.t. ikke identificeret.

Sidst opdateret 21.09.2018