The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2270 of 10246
Sender Date Recipient
P.O. Brøndsted [+]

Sender’s Location

Rom

19.6.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Holger Halling Aagaard [+]

Recipient’s Location

Iselingen, v. Vordingborg.

Abstract

Brøndsted writes about his Roman friends and about Thorvaldsen in particular. He is happy that Thorvaldsen has ended the engagement to Frances Mackenzie. Thorvaldsen has made a bas-relief of The Annunciation, cf. D153, and he has been awarded the Order of the Iron Crown by the Emperor of Austria, Franz I. Together with Thorvaldsen, Brøndsted has been at a floral fête in Genzano.

[...] Af mine Landsmænd ere her især den mageløse Thorwaldsen, Grev Rantzau Breitenburg og Lund mine Omgangsvenner (fra Lund skal jeg hilse dig meget, søde Marie). Miss Mackanzy, en dannet og formuende Skotlænderinde om hvis Forbindelse med Thorwaldsen Du vel har hørt, er rejst og Forlovelsen ophævet – Gud ske Lov! Jeg er ret tilfreds dermed, da jeg, efter at have lært hende at kjende, klarligen indsaae at hun slet ikke var passende for Thorwaldsen. Jeg fik ogsaa – skjøndt ganske mod mit ønske noget med dette vanskelige Forhold at gjøre, da Thorwaldsen tyede til mig som en gammel og fortroelig Ven – jeg handlede som min Kjærlighed til Thorwaldsen og min bedste Overbevisning indskjøde mig – jeg troer dog at det snart bliver Alvor med Thorwaldsens besøg i det elskte Danmark, men han har Meget endnu at udrette, før ind i Juli Maaned kommer han neppe bort. Hans sidste Arbejde, en Basrelief forestillende Marias Bebudelse ved Engelen er herlig over al Beskrivelse. – Kejserens sidste Besøg her afdrog da ogsaa Thorwaldsen en Deel fra sine andre Arbejder. Ved Kejserens Afrejse overraktes Thorwaldsen tilligemed Roms 3 berømteste Italienske Konstnere Camuccini, Landi og Canova, Ridderordenen af den løvebardiske Jernkrone. Mine kjære Rejsefæller Stackelberg og Lineck seer jeg dagligen og arbejder ofte med Stackelberg tilsammen – Vi vare alle (jeg tilsammen med Thorwaldsen og Rantzau og min lille Lunzi) til en dejlig Fest i Genzano, en Landsby hiinsides Albanerbjergene. Festen kaldes la Fiorata eller Blomsterhøjtiden og er usigelig skjøn – Lunzi vil nok have fortalt dig lidt derom. [...]

General Comment

Af brevet citeres kun de dele, som vedrører/omhandler Thorvaldsen. Brevet er afskrevet og venligt stillet til rådighed af Jesper Brandt Andersen.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4648, 4°. – IV.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Lost Works by Thorvaldsen · Journey to Denmark, July-October 1819 · Reliefs, Christian Mythology · Thorvaldsen's Women · Thorvaldsen's Italian Journeys · Thorvaldsen's Honorary Titles
Persons
Vincenzo Camuccini · Antonio Canova · Frans 1. · Gaspare Landi · Jakob Linckh · J.L. Lund · N.C. Lunzi · Frances Mackenzie · Conrad Rantzau · Otto Magnus Stackelberg · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 18.10.2014 Print