The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 19.6.1819

I sin dagbog skrev Brøndsted under 5. maj om Mackenzie:
“I Formiddags talte jeg meget med Th. om Miss M-tzy, som nyelig er reist og har udførligere tilskrevet ham om deres Forhold. Jeg er for Th.s Skyld ret inderlig glad ved Afbrydelsen af den Forbindelse; hun havde vel Dannelse og megen – maaskee formegen, Kundskab, men intet Nature, ingen Blomst, ingen munter Meddelelse; – hun have ennyeret ham ihiel, Gud skee Lov! at hun er borte.”
Jf. Thiele II, p. 431.

Last updated 17.01.2011