The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 19.6.1819

Bebudelsen, antagelig gips, er formentlig gået tabt. (Se evt. listen over forsvundne værker for flere bortkomne værker af Thorvaldsen).
Udført for kronprins Ludwig (1.) af Bayern, jf. Thiele II, p. 437. Der findes imidlertid en skitse til relieffet med motivet Bebudelsen, se C190. Relieffet var tænkt som et led i en ca. 75 meter lang relieffrise om Jesu liv på jorden, som kronprinsen ønskede at opsætte i en Apostelkirke, som han tænkte opført over for Glyptoteket i München (jf. Thiele II, p. 315). Værket kendes i gengivelse hos Thiele II, 1832, tav. 109 og fra en aftegning D153. Mange år senere i Rom, i 1842, tog Thorvaldsen motivet op igen og modellerede relieffet A569.

Last updated 07.01.2013