The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6042 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

15.1.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Frederik 6. [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Thorvaldsen asks permission to adopt his daughter Elisa so that she will obtain the same rights as a legitimate child.

[Translation]

Til Kongen.

Etatsraad, Commandeur af Dannebrogen Albert Thorvaldsen ansøger allerunderdanigst at den af ham under hans Ophold i Rom udenfor Ægteskab med Anna Maria Magnani avlede Datter allernaadigst maa blive ham adopteret og føre hans Navn, som en af ham i retmæssigt Ægteskab avlet Datter, for som saadan at være arveberettiget.   Aar 1813, den 8de Martii fødtes udenfor Ægteskab – og den 13de Martii samme Aar døbtes her i Rom Pigen Elisa Sophia Charlotte, til hvem jeg undertegnede Albert Thorvaldsen anerkjender mig at være Faderen, og hvis Moder er: Anna Maria Magnani fra Rom. Rigtigheden heraf udviser hoslagte Døbeattest overeensstemmende med Kirkebogen i St. Marcelli i Rom.
Mit allerunderdanigste Ønske er: at denne min naturlige Datter, – til Beroligelse for mig – og Betryggelse for hende, maa bære mit Navn, og der hos blive berettiget til at nyde al den Ret og Beskyttelse som et i lovligt Ægteskab fremavlet eneste Barn. – Jeg nærer det allerunderdanigste Haab, at dette mit aller underdanigste Ønske allernaadigst vil blive bønhørt, da jeg iøvrigt intetsteds har nogen anden Paarørende eller Slægtning.


Rom den 15de Januarii 1833.

allerunderdanigst
Albert Thorvaldsen.

Archival Reference
Rigsarkivet, Kongehusarkivet, Christian 8.s arkiv.
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis NN
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

Louis Bobé: Af Reventlowske familiepapirer VII, [København], u.å.

Subjects
Adoption of Elisa Paulsen · Elisa and Fritz Paulsen's marriage · Elisa Paulsen's Dowry · Thorvaldsen's Children · Thorvaldsen's Descendants
Persons
Anna Maria Magnani · Elisa Paulsen · Anna Maria Uhden
Last updated 24.02.2020 Print