Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6042 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

15.1.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Frederik 6. [+]

Modtagersted

København

Resumé

Ansøger om lov til at adoptere sin datter Elisa, således at hun opnår samme rettigheder som et barn født i et lovformeligt ægteskab.

[Translation]

Til Kongen.

Etatsraad, Commandeur af Dannebrogen Albert Thorvaldsen ansøger allerunderdanigst at den af ham under hans Ophold i Rom udenfor Ægteskab med Anna Maria Magnani avlede Datter allernaadigst maa blive ham adopteret og føre hans Navn, som en af ham i retmæssigt Ægteskab avlet Datter, for som saadan at være arveberettiget.   Aar 1813, den 8de Martii fødtes udenfor Ægteskab – og den 13de Martii samme Aar døbtes her i Rom Pigen Elisa Sophia Charlotte, til hvem jeg undertegnede Albert Thorvaldsen anerkjender mig at være Faderen, og hvis Moder er: Anna Maria Magnani fra Rom. Rigtigheden heraf udviser hoslagte Døbeattest overeensstemmende med Kirkebogen i St. Marcelli i Rom.
Mit allerunderdanigste Ønske er: at denne min naturlige Datter, – til Beroligelse for mig – og Betryggelse for hende, maa bære mit Navn, og der hos blive berettiget til at nyde al den Ret og Beskyttelse som et i lovligt Ægteskab fremavlet eneste Barn. – Jeg nærer det allerunderdanigste Haab, at dette mit aller underdanigste Ønske allernaadigst vil blive bønhørt, da jeg iøvrigt intetsteds har nogen anden Paarørende eller Slægtning.


Rom den 15de Januarii 1833.

allerunderdanigst
Albert Thorvaldsen.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Kongehusarkivet, Christian 8.s arkiv.
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist NN
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

Louis Bobé: Af Reventlowske familiepapirer VII, [København], u.å.

Emneord
Adoptionen af Elisa Paulsen · Elisa og Fritz Paulsens giftermål · Elisa Paulsens medgift · Thorvaldsens børn · Thorvaldsens efterkommere
Personer
Anna Maria Magnani · Elisa Paulsen · Anna Maria Uhden
Sidst opdateret 24.02.2020 Print