The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10019 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

19.12.1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet, men forkortelsen for måneden kunne dog muligvis læses på anden vis.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

19 Dec. 1846

Hr Justitsraad Thiele

Det første Brev (Sept. 1833), som gav Anledning til min Deltagelse i Thorvaldsens Kunstanliggender – om hans Pengeanliggender havde han selv tidligere henvendt sig til mig – burde De, som hans Biograph, dog see. Jeg tillader mig derfor at sende Dem det til behgl Gennemsyn, thi jeg ønsker det tilbage. Hvad jeg i den Anledning skrev til Thorv., maa sandsynligvis findes blandt hans Papirer. Jeg havde siden mange Conferentser med A.S. Ørsted om Testamentet, og Samtaler med Kongen. Et Par didhørende Papirer, en Concept af en Beretning til FVI fra mig og Afskrift af en et Rescript fra Kongen til mig, lader jeg følge ligel. til Gennemsyn.

Deres ærbød[ige] hengivne
Collin

General Comment

Som det fremgår sendte Collin med dette brev andre, bl.a. 14.9.1833 og 6.12.1833 fra Ludvig Bødtcher og sin egen indberetning af 5.2.1834 til Frederik 6. Disse breve kendes i dag fra afskrifter blandt Thieles Excerpter på Thorvaldsens Museum.

Archival Reference
Thieles Excerpter, 1833, nr. 1
Subjects
Thorvaldsen's Wills
Persons
Frederik 6. · Bertel Thorvaldsen · A.S. Ørsted
Last updated 03.02.2014 Print