The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10018 of 10246
Sender Date Recipient
J.F. Schouw [+]

Sender’s Location

Antagelig København

11.12.1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Vex. sendt d 12 Dec 1846.

Bravos Regning
Til Frue Uhdens Begravelse etc. 180 Scudi – 50 Sc.
99 Scudi 6 B.
130 – ”
229 Sc. 6 B

Hvorfor hermed en Vexel. Bravos Regning ønskes til Regnskabet. Hvis CfRaaden ikke kan undvære Brevet, kan jeg afskrive Regningen.

Ang: Cornelius Malerie er det vel bedst i Henhold til det foregaaende at skrive at hvis han kan faae et af de tilbudte Malerier (helst naturligviis det bedste) for 200 Scudi ville vi tage det, ellers ere vi redebonne til at sende Maleriet tilbage til Cornelius.

Ang. Conradins Statue skulde Bravo spørges om vi ikke have noget tilgode ved endelig Afregning. Der er betalt efter Bravos Regnskab 1000 Scudi samt circa 200 Scudi for Marmor og det allerede giorte Arbeide i Thorv: Attelier, vi formode at Prisen har været 3000 Scudi, at deraf 1000 Scudi betalte ved Bestillingen, men mene at Resten 800 Scudi er for meget for det resterende Arbeide.

d. 11 Decb.
1846.
Deres
Schouw

 

alt forestaaende er fast [xxxxxxxx] tilskrevet
Bravo

d. 12 Dec 1846

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 302g
Last updated 03.06.2011 Print