Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10018 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw [+]

Afsendersted

Antagelig København

11.12.1846 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Vex. sendt d 12 Dec 1846.

Bravos Regning
Til Frue Uhdens Begravelse etc. 180 Scudi – 50 Sc.
99 Scudi 6 B.
130 – ”
229 Sc. 6 B

Hvorfor hermed en Vexel. Bravos Regning ønskes til Regnskabet. Hvis CfRaaden ikke kan undvære Brevet, kan jeg afskrive Regningen.

Ang: Cornelius Malerie er det vel bedst i Henhold til det foregaaende at skrive at hvis han kan faae et af de tilbudte Malerier (helst naturligviis det bedste) for 200 Scudi ville vi tage det, ellers ere vi redebonne til at sende Maleriet tilbage til Cornelius.

Ang. Conradins Statue skulde Bravo spørges om vi ikke have noget tilgode ved endelig Afregning. Der er betalt efter Bravos Regnskab 1000 Scudi samt circa 200 Scudi for Marmor og det allerede giorte Arbeide i Thorv: Attelier, vi formode at Prisen har været 3000 Scudi, at deraf 1000 Scudi betalte ved Bestillingen, men mene at Resten 800 Scudi er for meget for det resterende Arbeide.

d. 11 Decb.
1846.
Deres
Schouw

 

alt forestaaende er fast [xxxxxxxx] tilskrevet
Bravo

d. 12 Dec 1846

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 302g
Sidst opdateret 03.06.2011 Print