The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9934 of 10245
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

25.11.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele
Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Efter Forlydende er denne Altertavle under Arbeide i Rom. Hr Justitsraad Thiele bedes derom at meddele hvad der skal svares. Maaskee skulde man ved Leilighed høre Bravo desangaaende.

25 Nov 1845

Collin

Jeg kiender ikke tilstrækkeligt til denne Sag for at kunne besvare Brevet. Jeg troer at have seet det paabegyndte Arbeide i Holbeck’s Atelier i Rom, og jeg har staaet i den Formening, at det var ham overdraget at udføre dette Arbeide paa egen Regning.

Thiele

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 303h, 1
Last updated 08.06.2011 Print