Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9935 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

25.11.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele
Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Efter Forlydende er denne Altertavle under Arbeide i Rom. Hr Justitsraad Thiele bedes derom at meddele hvad der skal svares. Maaskee skulde man ved Leilighed høre Bravo desangaaende.

25 Nov 1845

Collin

Jeg kiender ikke tilstrækkeligt til denne Sag for at kunne besvare Brevet. Jeg troer at have seet det paabegyndte Arbeide i Holbeck’s Atelier i Rom, og jeg har staaet i den Formening, at det var ham overdraget at udføre dette Arbeide paa egen Regning.

Thiele

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 303h, 1
Sidst opdateret 08.06.2011 Print