The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8675 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

22.1.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Rasmus Carl Stæger [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Comiteens Formænd vedtog i Mandags Aftes, at alle Udgifter og Indtægter, som vedkomme Afstøbningerne af Thorvaldsens Sager, skulle holdes udenfor MuseumsRegnskabet og beregnes paa Conto af den Thorvaldsenske Gave (de 20.000r )

Tillige blev besluttet, at der skulde anvises Licentiat Müller 1000r , hvoraf de 800r til Afstøbninger og de 200r til Udgifter ved Museet.

d 22 Januar 1841

Collin

T Hr Justitsraad Stæger.


Udgifts Bilag 7− for 800 Rdl. (De 200r under No 11 ved Museets Regnskab)

General Comment

Vedlagt dette brev er en kvittering af 11.9.1841 fra Ludvig Müller til Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 187,11a
Last updated 07.01.2013 Print