22.1.1841

Sender

Jonas Collin

Sender’s Location

København

Recipient

Rasmus Carl Stæger

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Comiteens Formænd vedtog i Mandags Aftes, at alle Udgifter og Indtægter, som vedkomme Afstøbningerne af Thorvaldsens Sager, skulle holdes udenfor MuseumsRegnskabet og beregnes paa Conto af den Thorvaldsenske Gave (de 20.000r )

Tillige blev besluttet, at der skulde anvises Licentiat Müller 1000r , hvoraf de 800r til Afstøbninger og de 200r til Udgifter ved Museet.

d 22 Januar 1841

Collin

T Hr Justitsraad Stæger.


Udgifts Bilag 7− for 800 Rdl. (De 200r under No 11 ved Museets Regnskab)

General Comment

Vedlagt dette brev er en kvittering af 11.9.1841 fra Ludvig Müller til Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 187,11a

Last updated 07.01.2013