The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8886 of 10246
Sender Date Recipient
Ludvig Müller [+]

Sender’s Location

København

11.9.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet, selvom det dog også er dateret 5.2.1841.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Undertegnede bevidner herved, af de Thorvaldsens Museum tilhørende Midler, ved Hr Justitsraad Stæger, at have modtaget 200 Rbd. skriver to Hundrede Rigsbanksdaler, for deraf at bestride Udgifterne ved Gipsafstøbningerne for Museet.

L Müller

Kiøbenhavn d 5te Febr 1841.

Af samme Fond og til samme Brug har jeg fremdeles d. 11 Sept 1841 modtaget 600 Rbd skriver sex hundrede Rbd.

L Müller


Udgifts Bilag 7.

General Comment

Denne kvittering hænger sammen med brev af 22.1.1841 fra Jonas Collin til Rasmus Carl Stæger.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 187,11b
Last updated 07.01.2013 Print