The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8885 of 10246
Sender Date Recipient
J.H. Lund [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Spor efter laksegl.

10.9.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Høivelbaarne / Herr. Conferentsraad Collin / Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand.
Tilskrift: S. T. / Herr. Conferentsraad Collin! / Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Kjøbenhavn den 10 September 1841

Jeg tillader mig at underrette Deres Høivelbaarenhed om, at Udgivterne til det Thorvaldsenske Museum efter anviste Regninger til idag beløber sig til 75,532rbd 3 [tegn for mark] 12 s, hvortil jeg efter Deres Anviisninger har modtaget af Justitsraad Stæger 75,000rbd, og Cassen saaledes læns. Det maatte maaskee derfor være rigtigst at Bygnings Commissionen tilskrev Magistraten, om at anvise nogle Penge; jeg antager en 15 à 25,000rbdr vilde være passende, da der forestaaer nogle store Udbetalinger for Kobber til Taget og for Steenhuggerarbeide. Jeg tillader mig derfor at anmode Deres Høivelbaarenhed, om De vilde have den Godhed at sætte dette i Gang, da jeg desuden ei veed hvor lang Tid det varer forinden Magistraten anviser, og min Casse ogsaa kunde blive tom. Da enhver anvist Regning hidtil strax er betalt, vilde det være behageligt om man fremdeles kunde vedblive at følge denne gode Skik.

Ærbødigst
J. H. Lund

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 101r
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 02.08.2011 Print