Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8885 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.H. Lund [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Spor efter laksegl.

10.9.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Høivelbaarne / Herr. Conferentsraad Collin / Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand.
Tilskrift: S. T. / Herr. Conferentsraad Collin! / Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Kjøbenhavn den 10 September 1841

Jeg tillader mig at underrette Deres Høivelbaarenhed om, at Udgivterne til det Thorvaldsenske Museum efter anviste Regninger til idag beløber sig til 75,532rbd 3 [tegn for mark] 12 s, hvortil jeg efter Deres Anviisninger har modtaget af Justitsraad Stæger 75,000rbd, og Cassen saaledes læns. Det maatte maaskee derfor være rigtigst at Bygnings Commissionen tilskrev Magistraten, om at anvise nogle Penge; jeg antager en 15 à 25,000rbdr vilde være passende, da der forestaaer nogle store Udbetalinger for Kobber til Taget og for Steenhuggerarbeide. Jeg tillader mig derfor at anmode Deres Høivelbaarenhed, om De vilde have den Godhed at sætte dette i Gang, da jeg desuden ei veed hvor lang Tid det varer forinden Magistraten anviser, og min Casse ogsaa kunde blive tom. Da enhver anvist Regning hidtil strax er betalt, vilde det være behageligt om man fremdeles kunde vedblive at følge denne gode Skik.

Ærbødigst
J. H. Lund

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 101r
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 02.08.2011 Print