The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8676 of 10246
Sender Date Recipient
Rentekammeret [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med det lille danske rigsvåben over to korslagte nøgler.
Poststempel: KJØBENHAVN 24 1 1841

23.1.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Nysø

Information on recipient

Tilskrift: Til Herr Conferentsraad og Professor Thorvaldsen.
Udskrift: Til / Herr Conferentsraad og Professor / Thorvaldsen. / paa Nysøe / ved Præstøe

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Paa Rentekammerets allerunderdanigste Forestilling har Hans Majestæt Kongen under 14de. i denne Maaned allernaadigst resolveret saaledes:

”Vi tillade allernaadigst, at Conferentsraad Thorwaldsen maa forblive ukrævet for Rangskat fra hans Udnævnelse til Conferentsraad indtil videre.”

Hvilken allerhøieste Resolution man ikke undlader tjenstlig at communicere Herr Conferentsraaden, til behagelig Underretning. Rentekammeret den 23de. Januar 1841.

[MN? xxxxxxmann?] [xxxxxx] [xxxxxs] JUnsgaard


/ Hoppe

Archival Reference
m24 1841, nr. 2
Subjects
Thorvaldsen's Exemption from Taxes on Rank and Order
Last updated 02.11.2016 Print