The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8674 of 10246
Sender Date Recipient
Københavns Magistrat [+]

Sender’s Location

København

19.1.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Den Capital som efter 4§ i det af Konferentsraad Bertel Thorvaldsen, Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand under 5te Decber 1838 oprettede Testamente er tilfalden hans DatterSøn Albert Poulsen, en Søn af Oberst Poulsen og Hustrue Elisa Sophie Charlotte fød Thorvaldsen, har Hr Konferentsraad og Deputeret for Finantserne Collin, Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand indleveret i Stadens Overformynderie, med rbd Sølv 100rbd

9 Stk
 
15  
 
15  
 
1  
5  
1  
1  
1  
1  
1  
1
1
2
StatsgjeldsDirections Obligationer af 11 Juni 1835 No 364, 366, 368, 369, 372, 381, 384, 365, 380 à 200r Sølv
No 600, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 580 à 500r.
No. 663, 910, 1016, 1017, 1018, 1019, 660, 661, 662, 698, 699, 960, 1020, 1021, 1022 à 100
N 306
No 441, 445, 446, 447, 448 à 1000
Finantscollegie Oblgation af 11 Decbr. 1784 N. 1354
Priisobligation af 29 Aug 1811 No 14762
Ditto – – 24 Juli 1811 No. 12790
Depotets Casse Obligation N. 22874
Finantscollegie Obligation af 1 Januar 1797 N. 683h
Ditto af 31 Mai 1812 No 110
Ditto af 11 Decbr 1784 No 2297
Ditto af 1 Septbr 1809 N : 3931, 4434 à 200
Tilsammen Sølv

Sølv 1800rbd
 
7500
 
1500
400
  5000
100
  200
  200
12400
  200
  200
  100
  400
30000rbd
BS 100rbd


Forfalden Capital som jeg i Følge Kjøbenhavns Magistrats Ordrer af 6 Novbr f. A. og 8 Januari D A. har modtaget, meddeles Qvittering.
Kjøbenhavns Raadstue 3die Secretariat d 19de Januari 1841

Note[ret]
R[xx]vogt Holmer

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 181
Subjects
Thorvaldsen's Wills
Persons
Jonas Collin · Alberto Paulsen · Elisa Paulsen · Fritz Paulsen · Bertel Thorvaldsen
Last updated 19.06.2011 Print