The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8673 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin 16.1.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Johan Bravo [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original
Til Hr Bravo.
16 Januar 1841
C C Thiele

Confrd Thorvaldsen har paalagt mig som Formand i den Comitee, der i 183 blev organiseret for Oprettelsen af et Museum til hans Arbeider og Kunstsager, at tilveiebringe Efterretning om de Penge, han har udestaaende, og som efter hans Testament skulle tilfalde Museet. Saaledes skal, efter hans Oppeværende, være deponeret i Rom hos Torlonia 100 Zechiner betalte af Kunstsamleren Pauli for ”Ganymed”, og 800 Scudi, som Storfyrsten har betalt for ”De fire Elementer”. Og hos Generalkonsul Kolb skal være deponeret en Sum af 1200 scudi, erlagte af Baron Schonborn for ”Hyrdedrengen”.
Da Hr Bravo imedtegnede har Kundskab om disse Summer staae til Conferentsraadens Disposition hos de opgivne to Banquiers, eller nærmest vil kunne skaffe Sig Underretning derom, saa tillade vi os, i Betragtning af den Interesse De stedse har udvist for Thorvaldsens Anliggender, at anmode Dem om, at meddele os den fornødne Oplysning isaa Henseende.
General Comment

På dette brev findes to koncepter af Collin, den anden koncept kan ses her.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 178,2
Last updated 07.01.2013 Print