The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8634 of 10245
Sender Date Recipient
Jonas Collin 9.12.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

P.O. Brøndsted [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Til Hr Crf. Legationsraad Brøndsted Command. af Dbr

d 9 Dec 1840
Com. Conf. Thiele.

Ifølge Conferentsraad Thorvaldsens Opfordring i Skrivelse af 5 Sept. da. af hvilken en Genpart vedlægges, henvender vi os til Deres Høivelbaarenhed med Anmodning om, at De det snarest muligt ville meddele og Deres Erklæring om Museet kan vente den ene det skienkede Sum snart og giøre eengang betalt, etc, om De ønsker at afdrage den i Terminer og da i hvilke?
Af Gieldsbrevet beder man tilbagefølge.

– Afskrift

General Comment

På dette brev findes to koncepter af Collin, den anden koncept kan ses her.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 178,1
Last updated 07.01.2013 Print