No. 7882 of 10318
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Antagelig København

11.12.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Københavns Magistrat [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original [Translation]

Til

Magistraten i Kbh.

Det af mig under 5 d.M. oprettede og under 8 næstefter allern. confirmerede Gavebrev til Staden Kbh. og Testament, som er en Gientagelse og Bekræftelse af det af mig i Rom under 24 August 1837 udfærdigede, hvorved jeg skiænker alle mine Kunstsamlinger til formeldte min Fødebye, har jeg herved den Fornøielse at tilstille Stadens meget ærede Magistrat, med det Ønske og Haab at Den og Stadens deputerede Borgere ville i Forening med Comiteen for Museets Oprettelse velvilligen og kraftigen virke til at det af mig tilsigtede Øiemed saasnart som muligt opnaaes.

Jeg har den Ære at undertegne mig velbne Magistrats

Ærbødigst hengivne
Th.

[I venstre margen:]
11 Dec 1838

General Comment

Dette er en kladde til det afsendte brev.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 88
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis Jonas Collin
Last updated 17.05.2016 Print