11.12.1838

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Antagelig København

Recipient

Københavns Magistrat

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Til

Magistraten i Kbh.

Det af mig under 5 d.M. oprettede og under 8 næstefter allern. confirmerede Gavebrev til Staden Kbh. og Testament, som er en Gientagelse og Bekræftelse af det af mig i Rom under 24 August 1837 udfærdigede, hvorved jeg skiænker alle mine Kunstsamlinger til formeldte min Fødebye, har jeg herved den Fornøielse at tilstille Stadens meget ærede Magistrat, med det Ønske og Haab at Den og Stadens deputerede Borgere ville i Forening med Comiteen for Museets Oprettelse velvilligen og kraftigen virke til at det af mig tilsigtede Øiemed saasnart som muligt opnaaes.

Jeg har den Ære at undertegne mig velbne Magistrats

Ærbødigst hengivne
Th.

[I venstre margen:]
11 Dec 1838

Oversættelse af dokument

To

The Corporation of Copenhagen.

By this I have the pleasure to forward the deed of gift to the City of Copenhagen and my will drawn up by me the 5th of this month and most graciously confirmed on the 8th, which is a repetition and confirmation of the one drawn up by me in Rome August 24th 1837 by which I donate all my collections of art to my mentioned native city. [I forward it] to the honourable corporation of Copenhagen with the wish and in the hope that the delegate citizens of this and the city jointly with the Committee for the Foundation of the museum will kindly and energetically work for the attaining as soon as possible of the purpose intended by me.

I have the honour to sign myself the mentioned corporation’s

Most sincerely,
Th.

[in the left margin:]
December 11th 1838


[Translated by Karen Husum]

General Comment

Dette er en kladde til det afsendte brev.

Document Type

Udkast af koncipist

Amanuensis

Jonas Collin

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 88

Last updated 17.05.2016